Wil je echtscheiden of vechtscheiden? Niemand die een voorkeur heeft voor de laatstgenoemde optie. Toch zien we veel vechtscheidingen om ons heen. Waarom? Veel echtelieden die elkaar 'ontgroeien' verliezen hun wil om met elkaar te (blijven) communiceren. Er treden steeds meer communicatiestoornissen op met als resultaat dat op een gegeven moment elk woord het zere been van de ander lijkt te raken.

Partijen nemen elk een advocaat in de arm en advocaten zijn getraind om voor de belangen en wensen van één partij op te komen. De uitkomst laat zich raden: partijen komen steeds verder van elkaar te staan en schieten met steeds groter geschut. De enige betrokkenen die baat hebben bij deze oorlogsvoering zijn de advocaten... Uiteindelijk velt een rechter een oordeel over de wederzijds pleidooien. En zelden levert dat een harmonieuze situatie op die recht doet aan beide partijen.

Dat kan ook anders. Als mediator stel ik alles in het werk om een echtscheiding zo harmonieus mogelijk te laten verlopen. We zoeken gezamenlijk naar de best haalbare opties , rekening houden met de belangen van alle betrokken, met name die van de kinderen als die er zijn. Het resultaat is een uitgebalanceerde situatie met voor jullie beiden een goede uitgangspositie om je leven na de scheiding snel weer op te pakken.

Mediation: zelfbeschikking
Hou je toekomst in eigen hand en bepaal zelf hoe je leven er na de scheiding uitziet. Als je kinderen hebt, stel hun belang dan voorop. Zij hebben immers niet gevraagd om een scheiding - integendeel. Maak afspraken hoe zaken en processen na de scheiding moeten gaan lopen. Al deze zaken leg ik voor jullie vast in een convenant en een ouderschapsplan als basis voor de toekomst. 

Mocht je na verloop van tijd dingen willen veranderen, dan is dat in goed onderling overleg atijd mogelijk. Mediation is altijd vrijwillig. Het gaat immers om zelfbeschikking. Als mediator ben ik neutraal en onpartijdig. Mijn taak is om jullie communicatie in goede banen te leiden en jullie te behoeden voor onbedoelde misstappen.

Is mediation altijd de beste weg? Dat zou je kunnen stellen, ware het niet dat conflicten soms te ver zijn doorgeschoten. Denk ook aan de vrijwilligheid. Zonder vrijwilligheid geen mediation.

Scheiden met kinderen
Ben je in het gelukkige 'bezit' van kinderen? Dan is een scheiding vaak nog complexer. Bij jullie kinderen wordt het kleed onder hun leven vandaan getrokken terwijl je als ouders worstelt met je eigen processen. Veel vraagstukken waarop je een antwoord moet vinden. Gelukkig kan ik als mediator met jullie meekijken en de belangen van de kinderen in het oog houden. 

Woon je in het Gooi en overweeg je te stoppen met je relatie? Weet je het al zeker of juist niet zeker? Aarzel niet en neem contact op via de chat rechtsonder het scherm of op 0653 35 00 95. Het eerste gesprek is gratis, daarna besluit je of je verder wil.

 

Copyright © Coers Mediation